Ondersteuning bij diagnose

Als uw kind de diagnose autisme (ASS), ADHD, hechtingsstoornis of gedragsproblematiek krijgt, ontstaan er misschien de nodige vragen. Wat betekent deze diagnose? Hoe ga je hier als ouder mee om?

De professionals van De Korenschoof Ambulant leggen uit wat een diagnose inhoudt en hoe je hier als ouder/verzorger mee om kunt gaan. We geven praktische tips en adviezen die bijdragen aan een prettige sfeer in het gezin. Behoefte aan meer uitleg over een diagnose die je kind heeft gekregen? Neem contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.

Toen mijn dochter de diagnose Autisme Spectrum Stoornis kreeg, vielen voor mij veel puzzelstukjes op de plek. De uitleg en praktische tips door de ambulant begeleider hebben mij enorm geholpen om mijn dochter beter te begrijpen.