Tevredenheid

Tevreden jeugdigen, tevreden ouders/verzorgers én tevreden medewerkers; daar streven wij naar.

Jaarlijks houden wij een tweetal tevredenheidsonderzoeken. Eén voor onze medewerkers en één voor onze jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Deze tevredenheidsonderzoeken hebben als doel om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van onze medewerkers, onze jeugdigen en hun ouders/verzorgers met de zorgverlening van De Korenschoof. Op deze manier kunnen wij inzetten op onze verbeterpunten, zodat wij onze bedrijfsvoering en zorgverlening continu te kunnen blijven verbeteren.

Tevredenheid medewerkers

Jaarlijks toetsen wij de tevredenheid onder onze medewerkers middels een digitale vragenlijst. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn informatievoorziening, werkdruk, samenwerking en collegialiteit, persoonlijke ontwikkeling, veiligheid en werkplezier.

Onze medewerkers hebben De Korenschoof in het tevredenheidsonderzoek over het jaar 2021 beoordeeld met een mooi rapportcijfer:

7.4

Tevredenheid jeugdigen en hun ouders/verzorgers

Jaarlijks toetsen wij de tevredenheid onder onze jeugdigen en hun ouders/verzorgers middels een digitale vragenlijst. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn informatievoorziening, begeleiding en zorg, begeleiders en medewerkers, activiteiten en de jeugdigen zelf (onderling contact, sfeer).

In het tevredenheidsonderzoek over het jaar 2021 hebben onze jeugdigen en hun ouders/verzorgers De Korenschoof beoordeeld met een mooi rapportcijfer:

7.5