Kwaliteit

De Korenschoof stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Dit komt op vele manieren tot uiting. We willen onze jeugdigen zorg bieden in een veilige omgeving waarin we samen kunnen leren en ontwikkelen.

Sinds 2011 werken we volgens het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg. Dit systeem beschrijft, naast alle wettelijke kaders zoals de Richtlijnen Jeugdhulp, de kaders die binnen De Korenschoof gebruikt dienen te worden om te komen tot goede en veilige zorg. We schrijven jaarlijks een kwaliteitsrapport, waarin we beschrijven hoe we werken aan kwaliteit en veiligheid voor onze jeugdigen, medewerkers en dieren met behulp van dit kwaliteitssysteem. Het jaarverslag geeft antwoord op de vragen: wat gaat goed, wat kan beter en wat zijn de prioriteiten om te verbeteren. Daarnaast beschrijft het de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de doelstellingen voor de komende jaren.

Het kwaliteitsrapport wordt jaarlijks in juni gepubliceerd en is te vinden op onze website en via www.kljz.nl