Samen(werking)

Bij De Korenschoof werken we altijd samen; met het kind, het gezin, collega’s, de groep en andere professionals. Op die manier zorgen we voor de meest passende ondersteuning. Bovendien zorgt de samenwerking voor betrokkenheid en voelt een kind/jongere zich gezien en gehoord. 

Zorgaanbieders, huisartsen, scholen, fysiotherapeuten, vertrouwenspersonen, gemeenten en andere professionals en zelfs Staatsbosbeheer zijn belangrijke samenwerkingspartners. Zij ondersteunen ons waar nodig en wij hen. Wij geloven in de kracht van samenwerking; op een informele, betrokken en deskundige manier. 

Alle ruimte
We geven kinderen, jongeren, onze medewerkers en samenwerkingspartners alle ruimte om zichzelf te zijn. Of het nu in de ambulante hulpverlening is, bij De Korenschoof Psychologie of op de Zorgboerderij; iedereen heeft alle ruimte om zichzelf te zijn. Op de Zorgboerderij hebben we ook letterlijk de ruimte voor kinderen en jongeren om samen of juist alleen te zijn. Even met de dieren knuffelen of in gedachten over de weilanden turen; bij ons is er alle ruimte voor. 

De Korenschoof; een plek waar je jezelf mag zijn, waar je je thuis mag voelen.