Wonen MCG

De Korenschoof Zorgboerderij heeft twee woongroepen binnen de doelgroep Meervoudig Complex Gehandicapten (MCG); Bekzied en Bets.

Binnen de MCG is er bij de jeugdigen sprake van een ernstig verstandelijke beperking die gepaard gaat met bijkomende lichamelijke beperkingen, medische afwijking en/of gedragsproblematiek. De twee woongroepen voor de MCG onderscheiden zich van elkaar, net als de dagbestedingsroepen, op (ontwikkelings-)niveau.

Ook binnen de woongroepen MCG richten wij ons op jeugdigen. Echter stellen wij geen maximum leeftijd aan jeugdigen die bij ons wonen. Zolang wij een passende plek voor hen zijn, mogen zij bij ons blijven wonen.

De Bekzied

De Bekzied biedt plek aan in totaal 7 jeugdigen; 5 bewoners en 2 logees. Binnen deze groep is er sprake van een gemiddeld lager niveau waarbij de jeugdigen meer zorg en (verpleegkundige) verzorging nodig hebben dan de jeugdigen bij Bets. Bij Bekzied wordt de begeleiding veelal gericht op gevoel en beleving. We bieden veel activiteiten aan die dit stimuleren en maken daarbij gebruik van onze mooie belevingstuin .

Bets

Bets is onze nieuwste woongroep, die is opgericht in januari 2021. Bets biedt ruimte voor 6 bewoners. Deze woonplekken zijn bestemd voor jeugdigen met veelal gedragsmatige problematieken. De jeugdigen die bij Bets wonen zijn allen mobiel. Dat is voor deze woongroepen vereiste, omdat de slaapkamers zich allen op de eerste verdieping bevinden.

Aanmelden

Voor onze woongroepen werken wij met een wachtlijst. Jeugdigen worden niet enkel geplaatst op basis van hun plaats op deze wachtlijst, maar ook op basis van de passendheid en dynamiek binnen de huidige woongroep. Nieuwe aanmeldingen zijn daarom altijd welkom.

Heb je interesse in een woonplek bij De Korenschoof? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Aanmelden kan ook via onze website.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.