Diagnostiek

Gedraagt je kind zich ‘anders dan anderen’? Heb je het gevoel dat er ‘iets’ is, maar kun je er de vinger niet op leggen? Bij kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar is diagnostisch onderzoek mogelijk. Dit onderzoek geeft zicht op de sterke en zwakkere kanten van het functioneren van een kind. We geven een kind geen ‘stempel’, maar beschrijven het functioneren van een kind en zijn/haar omgeving.

 

 

Deze omschrijving zorgt ervoor dat het duidelijker wordt wat de oorzaken voor bepaald gedrag zijn. Met dit inzicht bieden wij vervolgens gerichte ondersteuning die de mogelijkheden van het kind vergroten. Weten wat er is en bieden wat nodig is, passend bij wat een kind kan en nodig heeft. Dat is waar wij goed in zijn.

Wij brengen onder andere de cognitieve capaciteiten, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolse vaardigheden van een kind in kaart. Daarnaast onderzoeken we of er mogelijk sprake is van een kindfactor, zoals ADHD of ASS.

Voor sommige kinderen is het fijn wanneer er een dier bij de testen aanwezig is. Een hond biedt rust en vertrouwen. Dat is prettig en maakt het testen minder spannend. Wil een kind dit graag, dan regelen wij dat. Soms gebruiken we ook één van onze paarden. Natuurlijk doen we dit alleen wanneer dit past bij het kind.

We bieden diagnostiek aan bij vragen over bijvoorbeeld:

  • de cognitieve capaciteiten
  • de leerstijlen en schoolse vaardigheden van een kind
  • de kindfactoren zoals ADHD, ASS (autisme) of depressie
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • de ondersteuningsbehoeften
  • het verhelderen van de opvoedingssituatie