Ons ontstaan

Op een andere manier jezelf zijn

Goede zorg bieden met structuur, duidelijkheid in een huiselijke en natuurlijke omgeving waar je echt jezelf mag zijn. Met dat doel voor ogen startte Anouk in 2007 zorgboerderij De Korenschoof. Een plek waar iedereen zichzelf kan én mag zijn.

Naar buiten
Anouks ervaringen in een grotere zorginstelling lieten haar zien dat de natuurlijke omgeving, dieren en de frisse buitenlucht de bewoners deed opfleuren. Niet alleen het hart van de bewoners ging sneller kloppen van het buitenleven, ook Anouk voelde dat dit een positieve uitwerking had op haar én de bewoners.

Alle ruimte
Met de geur van net gemaaid gras in haar neus, trok ze de ‘stoute klompen’ aan. Ze onderzocht wat er mogelijk was om haar eigen zorgboerderij te starten. In 2007 was het zover: De Korenschoof was een feit! Een zorgboerderij met alle ruimte, voorzieningen, dieren en vooral veel aandacht en professionele zorg voor de jeugdigen. Al snel was De Korenschoof een plek waar niet alleen de jeugdigen zich thuis voelen, maar ook de ouders.

 

Zorgaanbod
De eerste groep van jeugdigen startte in mei 2007. Al snel bleek er meer vraag naar het zorgaanbod van De Korenschoof. Het aanbod groeide; er kwam logeeropvang, medische kinderopvang en er kwamen verschillende behandelmogelijkheden. Het is mooi om te zien dat De Korenschoof een plek is waar iedereen zichzelf mag zijn. Niet de uitzondering of de beperking staat centraal, maar de persoon en wie hij/zij is. Iedereen waarderen om wie ze zijn. Kijken naar wat kan; dat past bij De Korenschoof. Het aanbod sluit daarbij aan. Net als de verschillende professionele zorg- en hulpverleners die bij De Korenschoof actief zijn.

Tijdlijn
2007: start Zorgboerderij de Korenschoof
2010: start logeeropvang
2011: start medische kinderdagopvang
2015: drie woongroepen erbij (totaal vier woongroepen)
2017: nieuwbouw klaar op de plek waar eerst de woning stond
2018: start behandelingen op locatie
2018: start ambulante hulpverlening
2021: start nieuwe MCG woongroep (totaal vijf woongroepen)
2021: ingebruikname nieuwe stallen, kantoren, ‘t Onderschoer

Blijven verbeteren​
Naast de veranderingen in zorgaanbod en huisvesting zijn we continue bezig om onze dienstverlening te blijven verbeteren. Dit doen we met onze visie (jezelf zijn) en de sfeer (huiselijke en natuurlijk omgeving) als basis. Zo werken we samen met onze ervaren medewerkers, jeugdigen en ouders aan een plek waar we met huiselijkheid, betrokkenheid en deskundigheid de best mogelijke zorg bieden. Dat doen onze mensen én dieren elke dag met hart en ziel.

Twentse roots (of Twente)
De Korenschoof staat in Haarle. Een buurtschap in de gemeente Tubbergen. Waar vroeger het graan met de hand werd geoogst en de graanhalmen werden samengebonden met een handje halmen tot een schoof; een korenschoof!

Samen geborgen
Een korenschoof was een leuke plek voor kinderen om onder te kruipen. Deze geborgenheid en het feit dat meerdere halmen nodig zijn om de schoof te laten staan, maken De Korenschoof een ideale naam voor dat wat wij doen. Samen geborgenheid en professionele zorg bieden. Hierbij waarderen we onze omgeving en Twentse roots. Dit voel je, zie je en hoor je wanneer je kennis met ons maakt. En nee, niet alleen aan ons accent (ééé en óóó). Het landschap, de namen van onze locaties en groepen, de natuur en de ongedwongen sfeer zijn kenmerkend voor De Korenschoof.

Woongroepen
De Weust en de Bekzied; zo heten twee woongroepen op de zorgboerderij. Het zijn twee natuurgebieden in de gemeente Tubbergen. De Weust ligt recht tegenover de boerderij aan de zandweg. Jeugdigen en de begeleiders maken dankbaar gebruik van deze plek. Iets verder richting Vasse vind je de Bekzied dat zich kenmerkt door een mooi coulissen landschap.

Een derde woongroep kreeg de naam Getkot. Dit is de ‘daagse’ naam van Anouk’s familie. Vroeger hadden veel families in deze omgeving een ‘daagse naam’ en een ‘zondagse naam’. De ‘zondagse naam’ was dan meestal de officiële achternaam.

De vierde woongroep Wannmaker is vernoemd naar de ‘daagse naam’ van de familie die altijd op de plek van de zorgboerderij heeft gewoond.

De vijfde woongroep heet Bets. Jarenlang reed buurman Bets iedere ochtend langzaam in zijn auto langs de zorgboerderij. Hij groette de jeugdigen die op de taxi wachten en maakte een leuke opmerking. Na het overlijden van Bets, huurde De Korenschoof zijn woning een aantal jaren. De jeugdigen die hier verbleven, noemden de woning ‘Bets’. Na de verhuizing van deze groep naar de hoofdlocatie, verhuisde de naam mee. Als eerbetoon aan de vriendelijke buurman; Bets.​

Ruimtes
Niet alleen groepen krijgen een naam, ook verschillende ruimtes hebben bij ons een naam. Natuurlijk zijn ook dat Twentse namen. De nieuwe kapschuur heet ‘t Onderschoer, de gespreksruimte bij de woongroepen heet ‘t Koffieheukske en de locatie waar jeugdigen leren op zichzelf te wonen De Deurstart.
De houtbewerking/arbeidstoeleiding locatie in Tubbergen heeft de naam van erf
overgenomen: Tjoost. De dagbesteding/rustpunt in Weerselo heeft ook de naam van het erf in Weerselo overgenomen: ‘t Zoekerveld.

Jezelf zijn, waardering hebben voor wat er is en was; dat is wat De Korenschoof op alle gebieden nastreeft.