Voor wie

Jong en oud kan bij De Korenschoof Psychologie terecht. Voor diagnostisch onderzoek geldt dat we dit doen bij kinderen vanaf 2 tot 18 jaar. Heb je over een van de volgende onderwerpen vragen en wil je dit verder onderzoeken? Dat kan bij ons. Denk aan vragen over:

 • de cognitieve capaciteiten
 • leerstijlen en schoolse vaardigheden van het kind
 • kindfactoren zoals ADHD, ASS (autisme) of depressie
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • ondersteuningsbehoeften
 • verhelderen opvoedingssituatie

Behandelingen
Onze behandelingen zijn geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. Een behandeling bij ons volgen kan met en zonder diagnose. Wel is een verwijzing van een huisarts of de gemeente nodig. Hierbij zijn behandelingen aan volwassenen ook mogelijk vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Behandeling bij ons volgen is zinvol als je:

 • emotionele problemen hebt
 • cognitieve problemen hebt
 • gedragsproblemen hebt
 • ontwikkelingsproblemen hebt
 • opvoedingsproblemen ervaart
 • psychiatrische problemen hebt
 • angsten hebt