Verantwoording

De Korenschoof heeft een uitgebreid zorgaanbod. Omdat wij onze zorg vanuit de financieringsstromen Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) aanbieden, hebben wij verschillende contracten met gemeenten en het zorgkantoor. Volgens deze contracten en de Nederlandse wet- en regelgeving moeten wij verantwoording afleggen over onderwerpen als kwaliteit, financiën, klachten en jeugdigen. Dit doen we via bijvoorbeeld jaarverslagen, audits en de Beleidsinformatie Jeugd van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer informatie over kwaliteitszaken vind je op de pagina Kwaliteit.